Изпратете снимка и спечелете още една красива картина

Харесва ли Ви Вашата диамантена картина? Похвалете се с работата си! Ако сте завършили картина, която сте закупили от нашия електронен магазин, изпратете ни нейна снимка и участвайте в томболата за друга картина от нашия магазин. Всеки месец има победител!

Как да участвате в томболата за избраната от Вас картина?

Изпратете готовата картина, снимана отпред, на info@diamanteni-gobleni-eshop.bg. Това е. Има още няколко правила, които трябва да следвате:

 • Изпратете готовата картина, снимана отпред, на info@diamanteni-gobleni-eshop.bg
 • Картината трябва да бъде закупена единствено от diamanteni-gobleni-eshop.bg
 • Участникът трябва да притежава снимката или да е в позицията на сниманата картина
 • Картината на снимката трябва да е завършена, т.е. снимка на незавършена картина не е достатъчна
 • Картината трябва да се вижда изцяло
 • Участникът трябва да изпрати снимката не по-късно от половин година след завършване на картината

Примери за фотографирани картини

Снимки без хора и животни:
Неправилно
Тъмна, разфокусирана снимка. Не се вижда цялата картина.
Правилно
Ярка снимка, вижда се цялата картина.
Снимки с хора или животни:
Неправилно
Тъмна, разфокусирана снимка. Не се вижда цялата картина.
Правилно
Ярка снимка, вижда се цялата картина.

Разбира се, снимките трябва да отговарят и на някои изисквания за качество:

   • Минималната ширина на снимката трябва да е 1200 px. Форматът да е JPG, JPEG или PNG. Максимален размер 7 MB.
   • Цялата картина трябва да се вижда ясно на снимката
   • Снимката не трябва да е нито прекалено светла, нито прекалено тъмна
   • Снимки без прекомерно редактиране (тип HDR, и др.)
   • Снимката не трябва да е замъглена

Изпратете снимките във формат име_фамилия на имейл info@diamanteni-gobleni-eshop.bg. В предмета на имейла включете текста "Искам да спечеля картина“.

Ако отговаряте на условията, можете да изберете картина 40x50 cm от всяка категория на нашия електронен магазин.

Моля, имайте предвид, че може да използваме Вашата снимка, за да рекламираме нашия електронен магазин, като я публикуваме на уебсайта и в социалните медии, както е посочено по-долу в раздела Други условия.


Други условия:

С изпращането на снимка участникът предоставя на организатора правото да използва снимката по всички разрешени от закона начини, не само в рамките на събитието и неговото промотиране, но и за целите на популяризиране на организатора на събитието или популяризиране на услугите, предоставяни от организатора. Този лиценз се предоставя като безплатен, неограничен във времето и територията, за неограничено използване от организатора на събитието. Организаторът на събитието не е задължен да използва този лиценз.

С приемането на снимките организаторът на събитието не поема никаква отговорност за съдържанието на снимките, нарушаването на правата на трети страни чрез тяхното изобразяване на снимката или добросъвестното използване на снимката от страна на организатора в съответствие с тези правила и условия.

С изпращането на снимка участникът декларира, че:

 • се съгласява с тези правила и условия и правилата на събитието,
 • той/тя е направил/а лично снимката и има неограниченото право да предоставя на други лица правата да използват снимката без ограничения,
 • лицата, изобразени на направената от него/нея снимка се съгласяват с публикуването на снимката и нейното използване в съответствие с условията на събитието.

С изпращането на данни участниците се съгласяват с Политиката за обработка на лични данни, която е публикувана на diamanteni-gobleni-eshop.bg.