Импресум

Наименование на дружеството: Westlogic s.r.o.

Адрес на дружеството:

ID 28637372,

Olomoucká 267/29,

746 01 Opava

Чешка република


Mail: info@diamanteni-gobleni-eshop.bg

Изпълнителен директор: Ондржей Пекарек

Данъчен №: CZ28637372


Ние нито сме задължени, нито желаем да участваме в процедура за разрешаване на спор пред потребителски арбитражен съвет.


В случай на изсквания относно поръчката или нашите продукти, моля свържете се с нас на: info@diamanteni-gobleni-eshop.bg