GDPR

Принципи за обработка на лични данни за отношенията доставчик-клиент

Дружеството Westlogic s.r.o., със седалище в гр. Опава на адрес ул. Оломоуцка № 267/29, ЕИК 286 37 372, гледа сериозно на защитата на личните данни, затова, моля, прочетете информацията за това как нашата компания обработва вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и продукти.

Какви лични данни са ни необходими от вас?

Дружеството Westlogic s.r.o. е администратор на личните данни, които ни предоставяте. Ние събираме лични данни за вас, които са адекватни за целта, за която се обработват. При никакви обстоятелства не събираме ваши чувствителни лични данни (специална категория лични данни).

Защо се нуждаем от вашите лични данни?

1. За целите бизнес отношенията (доставчик-клиент) обработваме следните лични данни за изпълнение на договорните ни задължения:

 • Име, фамилия, титла, дата на раждане, постоянен адрес, адрес за контакт, имейл, телефон, факс, банкова връзка, фирма, бележка за продавача, поръчка, фактура, комуникация с клиента, рекламация (номер на поръчката, име, фамилия, имейл, дефект, снимка, номер на сметка, възстановена сума).

Ние съхраняваме личните данни за период от 10 години от изпълнението на последната част от договора, освен ако друга правна разпоредба изисква съхраняване на договорната документация за по-дълъг период.

2. За целите на данъчната и счетоводна отчетност обработваме по причини, необходими за изпълнение на законовите ни задължения следните лични данни:

 • Данъчни и счетоводни документи

Счетоводни документи съхраняваме 5 години, данъчни документи 10 години.

3. За целите на директния маркетинг към нашите клиенти като наш основателен интерес ние обработваме следните лични данни:

 • Име, фамилия, имейл, работодател, отваряне на имейл, използване на връзка в имейл.

Ние съхраняваме тези лични данни за период до 2 години от последната покупка или края на ползването на услуга.

4. За целите на оценката на закупените продукти и подобряването на нашите услуги, в наш законен интерес е да обработваме следните лични данни:

 • Имейл

Ние съхраняваме тези лични данни за 10 дни.

5. За да подобрим качеството на услугите, ние съхраняваме вашите запитвания относно нашите услуги като наш основателен интерес следните лични данни:

 • Име, имейл адрес, запитване.

Ние заличаваме вашите въпроси относно нашата услуга най-късно след 6 месеца.

6. За целите на регистриране и докладване на случаи на нарушения на сигурността на личните данни, наш основателен интерес за защита на нашите правни претенции е обработването на следните лични данни:

 • Име, фамилия, дата на раждане, телефон, имейл, дата на уведомяване, описание на инцидента, предприети мерки.

Ние съхраняваме тези лични данни в продължение на 10 години.

7. За целите на упражняване на правата за защита на личните данни като наш основателен интерес за защита на нашите правни претенции е обработването на следните лични данни:

 • Име, фамилия, дата на раждане, постоянен адрес, дата на иска, предмет на иска, дата на отговора, отговор в изпълнение на правата на субекта на данните, подпис.Ние съхраняваме тези лични данни в продължение на 10 години.

Ние съхраняваме тези лични данни в продължение на 10 години.

Срещу обработването на лични данни въз основа на основателния интерес на Westlogic s.r.o. можете да подадете възражение до нашия упълномощен служител.

8. За целите на маркетинга и промоция на компанията и въз основа на вашето съгласие обработваме следните лични данни:

 • Име, фамилия, имейл, работодател, отваряне на имейл, използване на връзка в имейл.

Ние съхраняваме тези лични данни за период до 5 години или докато не оттеглите съгласието си.

9. Въз основа на вашето съгласие можете да имате при нас ваш регистриран потребителски акаунт, където се обработват следните лични данни:

 • Име, фамилия, имейл, телефон, факс, фирма, постоянен адрес, адрес за контакт, фирма, парола (хеш на паролата), вашата отстъпка, история на поръчките.

Вашият акаунт е активен 5 години от последното ви посещение в акаунта, след което го заличаваме, освен ако оттеглите съгласието си по-рано.

10. Използването на бисквитки е описано тук

Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на маркетингови материали в долния колонтитул на всеки имейл или чрез нашия упълномощен служител.

На кого предоставяме достъп до вашите лични данни?

Предоставяме лични данни на следните получатели:

  • за целите на счетоводството и управлението на персонала използваме дружество Westlogic s.r.o. (ЕИК 28637372)
  • за целите на комуникация с клиенти и работа с документи използваме услугите на Google Inc., със седалище на адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.
  • За администриране на нашите контакти използваме услугите на Raynet (ЕИК 268 43 820).
  • Нашият уебсайт се управлява от фирма Shopify GmbH (ЕИК 560279).
  • Финансовите услуги се осигуряват от:
   • Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien HRA 3557 в Дрезденския окръжен съд(ЕИК 170 684 374);
   • PayPal (ЕИК LU22046007);
  • Поддръжката на счетоводната ни система се осъществява от PREMIER system, a.s.
   (ЕИК 258 20 516)
  • ИТ поддръжката се осигурява от лица, работещи в централата на компанията
  • Транспортните услуги се предоставят или подпомагат от:
   • GLS (ЕИК 260 87 961)

Горепосочените получатели обработват вашите лични данни само за посочените цели и въз основа на нашите инструкции в съответствие с подходящи мерки за осигуряване на поверителността и сигурността на вашите лични данни.


Личните данни се прехвърлят извън страните от Европейския съюз с достатъчна гаранция - Google Inc. е част от Privacy Shield.

Какви са вашите права?

За да защитите личните си данни, можете безплатно да упражнявате права както следва:

Право на достъп – ако искате да знаете какви лични данни съхранява нашата компания за вас.

Право на коригиране – ако предоставената от вас информация е неточна или е променена, можете да поискате коригиране на вашите лични данни по всяко време.

Право на заличаване – при упражняване на това право ние ще заличим всички ваши лични данни, които идентифицираме като ненужни (нямащи законна цел) или незаконно съхранявани. Правото на заличаване се упражнява автоматично и в случай, че срокът, определен за съхраняване на личните данни, е изтекъл, ако вие оттеглите съгласието си или ние признаем вашето възражение, касаещо обработването на личните ви данни.

Право на ограничаване на обработването – в случай че искате да защитите правата си и нашата компания не отговаря на вашите изисквания при упражняване на правото на защита на личните данни, можете да упражните вашето право на ограничаване на обработването на данните и ние няма да използваме личните ви данни, освен когато това се изисква от закона. Ще ви информираме, ако решим да продължим да използваме вашите данни.

Право на преносимост на данните – ако сте ни предоставили данни въз основа на съгласие или за целите на договора, ние сме длъжни по ваше искане да предадем тези данни в електронен вид на вас или на посочен от вас получател.

Право на възражение – срещу обработването на лични данни като наш основателен интерес (напр. защита на собственост или защита на права), ако се нарушават вашите права и свободи.

Право на подаване на жалба – до нашия упълномощен служител или до Надзорния орган.

Свържете се с нашия упълномощен служител

Ако желаете да получите по-подробна информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни или да упражните правата си, моля, свържете се с нашия упълномощен служител:

gdpr@diamanteni-gobleni-eshop.bg

Как обработваме личните ви данни?

Ние прилагаме следните процедури и механизми, когато обработваме вашите лични данни, тъй като сигурността и защитата на личните данни са наш основен приоритет:

   • Винаги обработваме Вашите лични данни за конкретна, ясно и разбираемо дефинирана цел и само за периода, необходим за целите на обработването им;

   • Ние обработваме вашите лични данни по начин, който гарантира възможно най-висока сигурност на тези данни и който предотвратява всякакъв неоторизиран достъп до вашите лични данни;

   • Винаги ви информираме за обработването на вашите лични данни и за вашите права, свързани с обработването на лични данни;
   • В нашата компания следваме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим ниво на сигурност, съответстващо на всички възможни рискове. Всички лица, които влизат в контакт с личните данни на клиенти, са длъжни да спазват поверителността на информацията, получена във връзка с обработката на тези данни.

Как защитаваме вашите лични данни?

   • Обработването на лични данни в нашата компания се ръководи от методологията за прилагане на защитата на личните данни. Установени са конкретни стъпки и процеси на организационна и техническа сигурност. Инструкциите и процедурите за защита на личните данни се актуализират редовно и тяхното изпълнение е под постоянен контрол. По време на обработването ние използваме механизми за сигурност, осигуряващи защитата на личните данни на възможно най-високо ниво срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване на предадени, съхранени или обработени по друг начин лични данни или неоторизиран достъп до тях.
   • Служителите и лицата, които работят с лични данни в рамките на своите трудови или договорни задължения, са обвързани от поверителността, предвидена от законодателството или договорните отношения, поверителността продължава дори след края на тяхната работа или договорните им отношения с нас.

Принципи за обработка на бисквитки

Дружеството Westlogic s.r.o., със седалище в гр. Опава на адрес ул. Оломоуцка № 267/29, ЕИК 286 37 372, гледа сериозно на защитата на личните данни, затова, моля, прочетете информацията за това как нашата компания обработва бисквитки на нашия уебсайт.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са кратки текстови файлове, които се създават от уеб сървър и се съхраняват на вашия компютър. След това компютърът е идентифициран, когато се върне към сървъра. Обикновено потребителските предпочитания (например езикът, избран на страницата) или някакво състояние на нещата (ако сте влезли, какви стоки имате в кошницата си и т.н.) се качват в бисквитките.

Какви бисквитки използваме?

Ние също така използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт удобен за потребителя и да ви опознаем по-добре и да научим какво ви харесва. Често използваме бисквитки на трети страни за това. Така можем да Ви предложим точно това, от което имате нужда и няма да се обръщаме към Вас с безинтересни предложения. Някои бисквитки може да събират лични данни.

За какви цели събираме бисквитки?

1. За целите на функционирането на уебсайта. Такива технически бисквитки са необходими, за да функционира сайтът както трябва и съхраняването им на вашето устройство е наш оправдан интерес.

2. За целите на измерване на посещаемостта на уебсайта и създаване на статистика относно трафика и поведението на посетителите на уебсайта се оценяват под формата на сборно цяло и в анонимизирана форма (като наш легитимен интерес) или в псевдоанонимизирана форма, при която се обработват лични данни и която позволява идентифицирането на физическо лице само при полагане на значителни и професионални усилия. Обработката на тези проследяващи бисквитки може да се извърши само с вашето съгласие.

3. Бисквитките за целите на рекламното насочване се обработват въз основа на вашето съгласие и съдържат лични данни. Това са бисквитки за ремаркетинг. Благодарение на тези бисквитки трети страни като Google показват реклами, които съответстват на вашите предпочитания и интереси на нашия уебсайт, но също така и в рекламните зони на уебсайта на други компании.

Можете да възразите, като настроите браузъра си, както е описано по-долу. В случай на възражение не можем да гарантираме, че уебсайтът ще функционира правилно.

Можете да отмените или да дадете отново съгласието си за обработка на бисквитки по всяко време, като настроите браузъра си, както е описано по-долу.

Какви бисквитки използваме?

Име/издател на бисквитката, използвана на страницата

Тип бисквитка

Период на валидност

Може ли трета страна да види съдържанието й?

Google Ads

проследяване, ремаркетинг

90 дни

да

DoubleClick

проследяване, ремаркетинг

persistent (постоянна бисквитка)

да

Facebook

проследяване

persistent (постоянна бисквитка)

да

Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

проследяване

2 години, 24 часа, 1 минута

да

Smartlook

проследяване

2 години

да

Hotjar

проследяване

10 години

да

Pinterest

проследяване

30 дни

да

Youtube

проследяване

2 години

да

Glami

проследяване

365 дни

да

searchfeedLastLoadTimeStamp

техническа (часът на последното зареждане на емисията за търсене в мрежата)

сесия

не

searchfeedLoaded

техническа (информация за прочитане на емисията за търсене в мрежата)

сесия

не

newCookieAlertSeen

техническа (информация за съгласие за използване на бисквитки)

валидност 30 дни

не

PHPSESSID

техническа (идентификатор на текущата сесия)

сесия

не

CookiesOK

техническа (съгласие за използване на бисквитки)

сесия

не

externalFontsLoaded

техническа (помага при зареждане на шрифтове)

сесия

не

informationBanner

техническа (информационна лента)

сесия

не

pcart

техническа (кошница за пазаруване)

сесия

не

NOCACHE

техническа (деактивира кеша за администратори)

сесия

не

affiliateUniqueAccessId

проследяване (проверка на партньорски връзки)

сесия

не

displayDesktop

техническа (за по-стари шаблони)

сесия

не

SRV_ID

техническа (висока достъпност)

сесия

не

Кой вижда бисквитките?

   • Smartsupp.com, s.r.o. (ЕИК 036 68 681);
   • Hotjar Limited, със седалище: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Малта
   • Pinterest Europe Ltd., със седалище: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия;
   • Google Ireland Limited (регистрационен №: 368047), със седалище: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия;
   • Facebook Ireland Limited, със седалище: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия.

Горепосочените получатели обработват вашите лични данни само за посочените цели и въз основа на нашите инструкции в съответствие с подходящи мерки за осигуряване на поверителността и сигурността на вашите лични данни.

Личните данни се прехвърлят извън страните от Европейския съюз с достатъчна гаранция - Google Inc. е част от Privacy Shield.

Свържете се с нашия упълномощен служител

Ако желаете да получите по-подробна информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни или да упражните правата си, моля, свържете се с нашия упълномощен служител:

gdpr@diamanteni-gobleni-eshop.bg

Как да упражните правото на изтриване и правото на възражение чрез настройките на браузъра?

Ограничаването на бисквитките може да доведе до намаляване на качеството на работа на уебсайта.

Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Internet Explorer

Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Mozilla Firefox

Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Chrome

Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Safari

Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Edge

Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Opera

Google също така предлага поведенческо управление на реклами във вашия акаунт или в сайта Network Advertising