Направете видео на Вашата картина и вземете следващата си картина безплатно

Разбира се, когато създаваме нещо чрез собствените си усилия, не искаме да го пазим за себе си. Естествено, искаме да го покажем. Готвач с вкусно ястие, дърводелец с красива инкрустирана кутия за бижута и художник с картина.

А защо да не покажете не само резултата от работата си, но и целия процес на създаване на картината? Уловете Вашата картина в кратко видео и ни я изпратете. Не просто сме любопитни да видим как сте се захванали със създаването на Вашата картина, но също така искаме другите да я видят и да ѝ се насладят. Така че ще се радваме да включим Вашето видео в нашата видео библиотека.

Освен това можете да се уверите, че Вашето приключение с рисуване с диаманти ще продължи. Ако отговаряте на няколко условия на нашия конкурс, ние ще Ви изпратим още един комплект за рисуване с диаманти абсолютно БЕЗПЛАТНО с всяко видео, което изпратите!

И какви условия имаме предвид?

 • Картината във видеото трябва да бъде закупена единствено от diamanteni-gobleni-eshop.bg
 • Участникът трябва да е собственик на клипа или да е в позицията на сниманото лице
 • Видеото трябва да е с продължителност минимум 30 секунди и максимум 3 минути
 • Видеото трябва да бъде заснето в един от следните формати: *.avi, *.mkv, *.mp4 или *.mov
 • Видеото трябва да е с минимална резолюция HD 720p
 • Видеото трябва ясно да показва цялата картина.
 • Най-добре е да поставите картината на Вашия работен плот и да снимате отгоре.
 • Видеото трябва да показва процеса на създаване (може и ускорено time-lapse видео) и крайния резултат - готовата картина.
 • Видеото трябва да бъде изпратено от участника не по-късно от шест месеца от датата на финализиране на рисуването

Примери за записани видеоклипове

Неправилно
картина не се вижда
Правилно
картина се вижда добре в нейната цялост

Разбира се, необходимо е и видеото да отговаря на някои изисквания за качество. Не очакваме професионална реклама, но видеото трябва:

 • Да има подходящо ниво на яркост. Нито твърде тъмно, нито прекалено светло.
 • Да бъде правилно фокусирано. Завършването на размазан видеоклип може да бъде предизвикателство.
 • Да бъде без прекомерни технически корекции като HDR, анимационни ефекти, анимации с преходни ефекти и т.н.
 • Да бъде без субтитри. Това би дисквалифицирало чуждестранните зрители.

Изпратете видеото във формат име_фамилия на имейл info@diamanteni-gobleni-eshop.bg. В предмета на имейла включете текста "Искам картина безплатно".

Ако всички условия са изпълнени, можете да изберете картина във всяка категория на нашия електронен магазин с размер 40x50 см. Това не се отнася за картина, базирана на Ваша собствена снимка.

Моля, имайте предвид, че може да използваме Вашето видео за популяризиране на нашия електронен магазин, като го публикуваме на уебсайта и в социалните медии, както е посочено по-долу в раздела Други условия.


Други условия:

Участникът ще получи безплатна картина само ако отговаря на всички условия на това събитие.

С изпращането на снимка участникът предоставя на организатора правото да използва снимката по всички разрешени от закона начини, не само в рамките на събитието и неговото промотиране, но и за целите на популяризиране на организатора на събитието или популяризиране на услугите, предоставяни от организатора. Този лиценз се предоставя като безплатен, неограничен във времето и територията, за неограничено използване от организатора на събитието.

Организаторът на събитието не е задължен да използва този лиценз.

С приемането на снимките организаторът на събитието не поема никаква отговорност за съдържанието на снимките, нарушаването на правата на трети страни чрез тяхното изобразяване на снимката или добросъвестното използване на снимката от страна на организатора в съответствие с тези правила и условия.

С изпращането на снимка участникът декларира, че:

 • се съгласява с тези правила и условия и правилата на събитието,
 • той/тя е направил/а лично снимката и има неограниченото право да предоставя на други лица правата да използват снимката без ограничения,
 • лицата, изобразени на направената от него/нея снимка се съгласяват с публикуването на снимката и нейното използване в съответствие с условията на събитието.

Изпращайки данни, участниците приемат принципите за обработка на лични данни, публикувани на уебсайта.